„Muzyczna Zohylina”

Muzyczna Zohylina to festiwal organizowany od 3 lat przez Fundację Harcerstwa Polskiego "Schronisko Głodówka" oraz ludzi skupionych wokół Fundacji. W organizację imprezy zaangażowani są artyści, którzy mieli okazję przebywać w tym magicznym miejscu, jakim niewątpliwie jest Schronisko na Głodówce. Dzięki współpracy z muzykami, poetami, plastykami Muzyczna Zohylina czyli Otwarte Spotkania Artystyczne z roku na rok staje się przedsięwzięciem dojrzalszym, a jej program poszerza się o kolejne dziedziny sztuki, odkrywając przed uczestnikami Zohyliny różne rodzaje muzyki, poezji, promując jednocześnie dokonania młodych twórców.


powrót

1999-2024 © MATinternet Zakopane